Lena Sörelid 

Näringskliniken Sörelid

Välkommen till en värld fylld av näring!

Vad är egentligen näringsterapi? 

Det startar i många fall med ett detektivarbete. Vi råkar ut för sjukdomar, till synes komna från skyn, och ofta söker vi symptombehandling hos vår läkare. Men om vi istället börjar fundera på varför har jag blivit sjuk? Vad är det i min kropp som inte fungerar som det ska? De moderna "folksjukdomarna" innefattar mag-och tarmproblem, trötthet, sömnproblem, allergier, hudproblem, migrän, hjärt-och kärlproblematik. Bland annat. Hur vi lever och vad vi äter påverkar naturligtvis hur vår kropp kan fungera.

En näringsterapeut arbetar med att hitta grundorsaken till varför du inte mår bra. Med stöd av den konventionella skolmedicinens forskning och komplementärmedicinens erfarenheter fokuserar vi på att hjälpa din kropp att läka naturligt. Efter sina egna förutsättningar. Med styrkan i naturlig och ren mat, med ett specialanpassat tillskottsprogram just för dig, kan vi åstadkomma stora förändringar.