Lena Sörelid Nordstrand

Näringskliniken Sörelid

Frekvensskanning - QRMA

Genom att analysera magnetiska frekvenser i kroppen ger

QRMA tydlig och bra information om flera parametrar.

Maskinen är enkelt kopplad till datorn, du håller i en stav och känner ingenting. B.la får vi svar på Vitaminer, mineraler, aminosyror, organens funktion, dvs lever, njurar, hjärta, bukspottkörtel m.fl.

Minnesindex, PH värde, mental kraft, vätskenivå,

blodets viskositet, hormonell balans.

Totalt mäts ca 180 parametrar

Torrblodsanalys

Utbildar mig till detta än! Att ta en droppe blod (litet stick i fingertoppen), applicera den på ett objektglas och låta det torka, för att sedan analysera hur den ser ut, har man gjort bl.a. i Tyskland sedan 1920-talet. Det är en utmärkt metod för att få en ledtråd om kroppen är försurad, om man kan misstänka parasitangrepp, om det finns kalciumläckage, tarmtoxicitet och annat.

15 olika indikationer kan man få denna väg. 

Hårmineralanalys

En liten tuss (15 mg) av håret skickas till ett labb i USA, Trace Elements Inc, verksamma sedan 1984 med analyser av detta slag. Genom att analysera håret får vi besked om mineralstatusen. Den ger ledtrådar om hur kroppen fungerar, om det finns obalanser. Håret är också ett bra sätt att upptäcka tungmetall-belastning. Rapporten från analysen är på ca 20 sidor, den ger en bra beskrivning av de olika värdena, rekommendationer om kost samt rekommendation om ett specialsytt kosttillskott-program för att korrigera ev obalanser. Dessa tillskott kommer från Alpha Plus. Obs att kostnader tillkommer för tillskott.

Combur 10

Mäter bl.a. PH, glukos, ketoner, leukocyter, nitrit, protein, bilirubin, uribilinogen, densitet i urinen.

Övriga analyser

Jag samarbetar med ett par labb, bl.a. Nordic Labs, som analyserar blodprov för hormonell panel, tarmflora och flera andra.